کلیه مشترکان اینترنت نسل چهار ثابت که مدتی است از سرویس TD-LTE خود استفاده نکرده‌اند می توانند با وارد کردن شماره سرویس خود از پیشنهادهای ویژه خود مطلع و برای مدت یک ماه از این پیشنهادها بهرمند شوند.با وارد کردن شماره TD-LTE ،میتوانید بسته ویژه خود، تا 80درصد تخفیف را خریداری کنید. برای دریافت تخفیف روی * لینک خرید * کلیک کنید.