با استفاده از این لینک، دانش آموزان و دانشجویان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 50% و عموم مردم از 25% تخفیف در خرید بلیط بهره مند شوند. برای استفاده از این تخفیف روی * لینک خرید * کلیک کنید.